Portretfoto Ronald van Marrewijk

Kwaliteits- en projectmanager in de glastuinbouw

Als kwaliteitsmanager adviseert en begeleidt Ronald van Marrewijk tuinbouwbedrijven bij certificeringen, waardoor hun betrouwbaarheid en duurzaamheid aantoonbaar wordt. Tevens draagt hij als projectmanager bij aan het soepel en succesvol implementeren van logistieke systemen in de glastuinbouw.

Kwaliteitsmanager

Zowel afnemers als overheden hebben de groeiende verwachting dat u voldoet aan eisen op het gebied van milieu, duurzaamheid en MVO. Door kenbaar te maken dat u zich inzet voor milieu en leefomgeving, verbetert u uw concurrentiepositie binnen de glastuinbouwsector, maar zorgt u ook dat uw medewerkers trots kunnen zijn op uw bedrijf.

Kortom: u bent toe aan certificering! Want daarmee worden de verwachtingen van klanten aantoonbaar en helpt u ook mee om de productieketen transparanter te maken.

Begeleiding naar certificatie

Als kwaliteitsmanager kan Ronald van Marrewijk u begeleiden naar certificering van MPS-GAP, MPS-Socially Qualified (MPS-SQ), GRASP, PlanetProof en Groen Label Kas.

Al in het bezit van een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem, maar bent u toe aan de jaarlijkse toets? Ook daarmee kan Ronald u van dienst zijn, zodat uw bedrijf de audit met glans doorstaat.

Werkwijze en dienstverlening

De ervaring leert dat de meeste bedrijven al een goede basis hebben, maar dat essentiƫle details van een norm nog ontbreken om voor certificatie in aanmerking te komen. Een belangrijke slag die eveneens vaak gemaakt moet worden is het structureren van de gegevens, dat levert inzicht op! Samen kunnen we die data vervolgens analyseren en evalueren, zodat het ook nog eens zinvolle stuurinformatie oplevert.

Inventarisatie, analyse en advies (nulmeting)

Ronald voert eerst een inventarisatie uit bij de begeleiding naar certificering. Er worden interviews gehouden over onder meer het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, de waterhuishuishouding, afvalstromen, herkomst van het uitgangsmateriaal. Aan de hand van de antwoorden beoordeelt hij in hoeverre uw organisatie al invulling geeft aan de norm en volgt het advies met wat er nodig is om te komen tot certificering.

Na de nulmeting weet u precies waar u aan toe bent. U heeft inzicht in de verwachte tijdsbesteding, taakverdeling en kosten van het totale certificatietraject.

Aanvullende dienstverlening

Verder kan Ronald van Marrewijk desgewenst ook aanvullende diensten uitvoeren:

  1. Begeleiding en invoering van de procedures binnen uw glastuinbouwbedrijf;
  2. Toetsen, corrigeren en bijsturen van procedures d.m.v. interne audits;
  3. Adviseren bij het kiezen van de juiste onafhankelijke certificatie-instelling;
  4. Het bijwonen van de certificatie-audit.

Projectmanager

De veranderende marktomstandigheden in de glastuinbouwsector, technologische vooruitgang, klanteisen en productwijzigingen leiden voortdurend tot vragen en aanpassingen in logistieke processen. Het implementeren van een (nieuw) logistiek systeem wilt u natuurlijk soepel en efficiƫnt laten verlopen, zonder procesverstoring.

Begeleiding naar implementatie van logistieke systemen

Ronald van Marrewijk begeleidt tuinbouwbedrijven tijdens de implementatieperiode van logistieke systemen. In de rol van projectmanager fungeert hij als aanspreekpunt binnen uw organisatie, wordt er nauw contact onderhouden met leveranciers en vindt er indien nodig bijsturing van het proces plaats.

Het instrueren van het personeel om te werken met het nieuwe systeem en het opstellen van werkomschrijvingen behoren eveneens tot het takenpakket.

Over Ronald

Een nuchtere en zelfstandige aanpakker, zo zou ik mijzelf omschrijven. Met mijn bedachtzaamheid en nauwkeurige manier van werken ga ik voor kwaliteit. Enerzijds door een systematische aanpak te kiezen en gestructureerd aan de slag te gaan. Anderzijds met een actieve houding, waarbij ik afmaak waar ik aan begin. Ik ben een doorzetter en voel mij verantwoordelijk voor een goed eindresultaat.

Mijn roots liggen in de glastuinbouw, met name sierteelt. Daarmee heb meer dan 30 jaar relevante ervaring opgebouwd. Tevens heb ik de HBO-opleiding Tuinbouw & Agribusiness succesvol afgerond.